آنیوو گایز !!! Lantern23.blog.ir

   چطورین بچه ها؟؟؟ 

   بالاخره من برگشتم تا براتون پست بزارم بعد چند وقتی که در حول و ولای کنکور و درس بودم و نتونستم بیام تا باهاتون حرف بزنم. 

   بزارین براتون از روز قبل کنکور شروع کنم که چه اتفاقاتی افتاد. :)