این تبریک ها را نگوییم

انشالله شاسی بلند بخری

انشالله خونه بهتر بخری

ما با دلخوشی این حرف هارا میزنیم

اما شاید تمام توان کسی است که 

با جان کندن پراید قسطی، دست دوم

یا یک خانه شصت متریِ چندسال ساخت خریده

 

با این جملات انگار جان کندن و 

وام گرفتن و رنج کشیدنش را 

نادیده میگیریم و به او میگوییم 

کاری نکرده و در حالی که هنوز 

نفس نفس میزند باید خودش را برای 

مسابقه شاسی بلند و خونه 

صد و بیست متری آماده کند وگرنه 

باخته !

 

انشالله با این ماشین کلی سعر خوب برید. انشالله تو ابن خونه شادی

خوشبختی رو تجربه کنید.

 

من معمولا این جمله ها را می گویم، میدانم طرف هم خودش 

عقلش میرسد و هم تلاش خواهد کرد

آنهاا را بهتر کند.

 

در این روزهایی که فشارهای اقتصادی و روانی استقامت روحی‌مان را

در هم شکسته، کمی بیشتر مراقب هم 

باشیم، مواظب واژه ها، نگاه ها.

 

به هم برای لذت بردن از داشته های

هرچند اندک کمک کنیم.

 

هل دادن همدیگر برای ورود به 

مسابقه‌ی بی انتهای خریدِ اشیا

حتی با حسن نیت اشتبااه است.

 

نظرتون ؟؟؟