۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «متن خفن» ثبت شده است

حرف دل

اولین بار که کم میاری ! گریه میکنی ، 
دومین بار ؛ به رفیقت میگی ، 
سومین بار ؛ سعی میکنی خودت حل کنی! ، 
چهارمین بار؛ میریزی تو خودت! ، 
پنجمین بار ؛ روانی میشی ! ، 
ششمین بار ؛ بی احساس میشی !
آخرین بار ؛
دیگه هیچی برات مهم نیست ... !
فقط لبخند می‌زنی :)

 • نظرات [ ۱ ]
  • مهران :)

  بخشی از سبک زندگی...

     آنیوو گایز !!! Lantern23.blog.ir

     چطورین بچه ها؟؟؟ 

     بخونید این رو توروخدا...
     خواهش میکنم قهر کردن را فراموش کنید
     مخصوصا با آدم های مهم زندگیتان...!!
     اصلا من نمیدانم چه کار مزخرفیست این قهر کردن!
     اصلا چرا باید دو نفر که یکدیگر را دوست دارند
     و باهم خاطره های زیادی دارند 
     و از تمام زندگی هم خبر دارند...
     با یکدیگر قهر کنند؟!!
     به نظر من که اصلا در شخصیت آدم نیست!!
     آدم فکر دارد ، منطق دارد 
     توانایی حرف زدن دارد!!
     چرا قهر؟! چرا دلخوری؟!
     اگر زبان یکدیگر را بلد باشید هیچوقت قهر نمیکنید!
     و آدمها دقیقا هیچوقت به دنبال یادگیری 
     چیز هایی که به دردشان بخورد نمیروند!!!

     همتونو دوس دارم!!! cafe-webniaz.ir

 • نظرات [ ۱۱ ]
  • مهران :)

  چند خطی خواندنی

     آنیوو گایز !!! Lantern23.blog.ir

     این چند خط رو با دقت بخونین (بعضیا)

     هرگز احساس با تقوا بودن نکن. 
     هرگز تظاهر نکن که حق با توست. 
     هرگز گرفتار این دام نشو.
     هرگز فکر نکن که دیگری خطاکار است. 
     اگر احساس کنی که حق با توست، همیشه دیگران را سرزنش میکنی و میپنداری که آنان اشتباه میکنند. 
     هیچکس را محکوم نکن و به خودت مغرور نشو. مردم را همانگونه که هستند بپذیر. 
     بی هیچ قضاوتی. آنان اینچنین هستند و تو کیستی که بگویی آنان درست هستند یا نادرست؟ اگر دیگران در خطا باشند رنجش را میکشند و اگر بر حق باشند برکتش را میبرند. ولی تو کیستی که محکوم کنی؟ 

       مواظب خودتون باشید :)

       همتونو دوس دارم!!! cafe-webniaz.ir

 • نظرات [ ۳ ]
  • مهران :)
  بــه نـــام خــــدای مـــــهــــــربـــــــان